Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Speculeren synoniem

Speculeren Synoniem 

Speculeren synoniem

In de financiële wereld verwijst speculatie, of speculatieve handel, naar het verrichten van een financiële transactie waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat waarde verloren gaat, maar waarbij ook een aanzienlijke winst of een andere belangrijke waarde wordt verwacht.  Bij speculatie wordt het risico van verlies meer dan gecompenseerd door de mogelijkheid van een aanzienlijke winst of een andere beloning.

Wat kan ik met synoniem

Een belegger die een speculatieve belegging koopt, is waarschijnlijk gericht op prijsschommelingen. Hoewel het aan de belegging verbonden risico groot is, is de belegger doorgaans meer bezorgd over het genereren van winst op basis van veranderingen in de marktwaarde van die belegging dan over beleggen op lange termijn.

Wanneer speculatief beleggen gepaard gaat met de aankoop van een vreemde valuta, staat dit bekend als valutaspeculatie. In dit scenario koopt een belegger een valuta in een poging die valuta later tegen een hogere koers te verkopen, in tegenstelling tot een belegger die een valuta koopt om een import te betalen of een buitenlandse investering te financieren.

Hoe werkt synoniem

Zonder het vooruitzicht van aanzienlijke winsten zou er weinig reden zijn om aan speculatie te doen. Het kan soms moeilijk zijn een onderscheid te maken tussen speculatie en gewone belegging, waardoor de marktspeler gedwongen wordt na te gaan of speculatie dan wel belegging afhangt van factoren die de aard van het activum, de verwachte duur van de aanhoudingsperiode en/of de omvang van de hefboomwerking van de risicopositie meten.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.