Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Asset allocatie?

Wat is Asset allocatie? 

Wat is Asset allocatie?

Asset allocatie is een beleggingsstrategie die erop gericht is risico en rendement in evenwicht te brengen door de activa van een portefeuille te verdelen op basis van de doelstellingen, risicotolerantie en beleggingshorizon van een persoon. De drie belangrijkste activaklassen, namelijk aandelen, vastrentende waarden, geldmiddelen en equivalenten hebben verschillende risico- en rendementsniveaus, zodat elke activaklasse zich in de loop der tijd anders zal gedragen.

Wat kan ik met asset allocatie?

Het algemene doel is de volatiliteit te minimaliseren en tegelijk het rendement te maximaliseren, hoewel asset allocatie alleen geen winst kan garanderen of het risico van een verlies kan elimineren. Het proces houdt in dat uw beleggingsdollars worden verdeeld over activacategorieën die niet allemaal op hetzelfde moment op dezelfde marktkrachten reageren. Hoewel er geen garanties zijn, zult u in het ideale geval, als uw beleggingen in de ene categorie slecht presteren, activa in een andere categorie hebben die goed presteren. Eventuele winsten kunnen verliezen compenseren, waardoor het totale effect op uw portefeuille wordt geminimaliseerd. Vergeet niet dat beleggen altijd risico’s inhoudt, inclusief het mogelijke verlies van de hoofdsom en dat er geen garantie kan worden gegeven dat een beleggingsstrategie succesvol zal zijn.

Hoe werkt asset allocatie?

Het bepalen van een geschikte asset allocatie kan de belangrijkste beleggingsbeslissing zijn die u neemt, omdat het waarschijnlijk meer invloed zal hebben op uw totale rendement dan de selectie van individuele beleggingen.  Aarzel niet om deskundige hulp in te roepen als u die nodig hebt. En zorg ervoor dat u uw portefeuille regelmatig herziet om ervoor te zorgen dat de gekozen mix van beleggingen blijft voldoen aan uw beleggingsbehoeften als uw omstandigheden in de loop van de tijd veranderen.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.