Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is derivaat

Wat is Derivaat? 

Wat is derivaat?

Derivaten zijn beleggingsproducten, deze zijn afgeleid van aandelen, indices, grondstoffen, obligaties of forex. Dit zorgt er dus voor dat de waarde van derivaten gekoppeld zijn aan de waarde van andere beleggingen. Derivaten zijn voornamelijk voor de ervaren belegger, het zijn complexere beleggingsproducten, bijvoorbeeld opties, swaps en futures. Derivaten kunnen worden gebruikt om risico’s te verkleinen van de toekomstige waardeontwikkeling van het onderliggende, ook om de effecten van koersschommelingen van het onderliggende te versterken. Ze worden ook gebuikt voor het creëren van een tegengesteld effect, in plaats van te profiteren van een verwachte stijging, profiteren van een verwachte daling.

Handelen in derivaten

Asset allocatie is zeker een belangrijk onderdeel van beleggen, misschien zelfs wel het belangrijkste onderdeel. Dat komt, omdat de verhouding tussen belegginscategorieën bepalend is voor het verwachte rendement en risico. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de selectie van individuele beleggingen over het hoofd te zien, maar de asset allocatie is uiteindelijk de belangrijkste factor bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille. Het belangrijkste onderdeel van asset allocatie is de bepaling van de verhouding tussen de twee grootste beleggingscategorieën; de aandelen en obligaties. Over het algemeen worden aandelen als risicovol beschouwd, dit zorgt ervoor dat de een hoog verwacht rendement hebben. Bij obligaties is dit anders, die zijn minder risicovol en leveren dus ook een lager verwacht rendement op. Dus hoe hoger de weging van aandelen is binnen de asset allocatie, hoe hoger het verwachte rendement is en het risico dat daarbij komt. Wegen de obligaties zwaarder in je asset allocatie, dan is het risico en het verwachte rendement dus lager.

Asset allocatie bepalen

Je kunt financiële derivaten verhandelen op de effectenbeurs of ‘over the counter’ (OTC), waarbij partijen buiten de beurs om rechtstreeks zaken met elkaar kunnen doen. Bij handel via de beurs heb je het voordeel dat de contracten altijd duidelijk en gestandaardiseerd zijn, daarnaast is het ook redelijk eenvoudig om de marktprijs van de derivaten uit de markt af te lezen. Ook staat de beurs ervoor garant dat de tegenpartij zich aan haar verplichten kan voldoen, dat geeft je ook een stukje zekerheid. Bij OTC-handel vindt de handel plaats tussen grote financiële bedrijven onderling, deze kunnen betrekking hebben op nauwkeurig op maat gemaakte producten. Hier heb je echter geen garantie dat de tegenpartij kan voldoen aan de verplichtingen.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.