Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Dividend?

Wat is Dividend? 

Wat is dividend?

Dividend verwijst naar een beloning, in contanten of anderszins, die een onderneming aan haar aandeelhouders geeft. Dividenden kunnen in verschillende vormen worden uitgekeerd, zoals contante betaling, aandelen of een andere vorm. Het dividend van een vennootschap wordt vastgesteld door de raad van bestuur en moet door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Het is echter niet verplicht voor een onderneming om dividend uit te keren. Dividend is gewoonlijk een deel van de winst die de onderneming met haar aandeelhouders deelt.

Wat kan ik met dividend?

Dividend houdt in dat een aandeel wordt gekocht net vóór de ex-dividenddatum om het dividend te ontvangen en vervolgens onmiddellijk na de dividenduitkering wordt verkocht. Het doel van de twee transacties is om het dividend te ontvangen, in tegenstelling tot beleggen op langere termijn.

Hoe werkt dividend?

Na betaling van haar schuldeisers kan een bedrijf de resterende winst geheel of gedeeltelijk gebruiken om haar aandeelhouders als dividend te belonen. Wanneer een onderneming echter krap bij kas zit of kasmiddelen nodig heeft voor herinvesteringen, kan zij de uitkering van dividenden ook overslaan.

Wanneer een bedrijf dividend aankondigt, stelt het ook een registratiedatum vast en alle aandeelhouders die op die datum zijn geregistreerd, komen in aanmerking voor de uitbetaling van dividend in verhouding tot hun aandelenbezit. Het bedrijf verstuurt de cheques meestal binnen een week naar de aandeelhouders. Aandelen worden gewoonlijk gekocht of verkocht met dividend tot twee werkdagen voor de registratiedatum en dan worden ze ex-dividend.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.