Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is een Beleggingsfonds?

Wat is een Beleggingsfonds? 

Betekenis beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een mengsel van verschillende financiële producten die onder beheer van deskundigen valt. Zij dragen zorg voor maximalisatie van de aan hen toevertrouwde middelen. Dit doen zij door de verschillende trends op de beurzen nauwkeurig te volgen en voordeel uit hun beleggingen te halen.

Hoe werkt een beleggingsfonds?

De producten die beleggingsfondsen in hun beheer hebben zijn onder andere aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten van diverse ondernemingen. Het voordeel dat deelnemen in een dergelijk fonds met zich meebrengt is dat het automatisch positief resultaat teweegbrengt voor elke betrokken deelnemer. Als toch mocht blijken dat er bij een bepaald aandeel verlies geleden is, is de invloed daarvan op de gehele portefeuille minimaal. 

 

Informatie over een fonds is slechts beschikbaar voor de deelnemers die aangesloten zijn bij een fonds met een informatieplicht. In alle andere gevallen heeft de deelnemer hier geen zeggenschap in.

Wat zijn de kosten voor beleggen in een beleggingsfonds?

De kosten die gepaard gaan met beleggingen liggen tussen de 0.5%-2% op jaarbasis, afhankelijk van de koers. Voor de exacte informatie kan de website voor Essentiele Belegging Informatie (EBI) worden bezocht. Naast de standaardkosten zijn er ook separate kosten zoals transactiekosten en eventuele beheerskosten. Het is daarom raadzaam te onderzoeken bij welk fonds je je aansluit en welke kosten die in rekening brengt. Te veel kosten kunnen het voordeel van je belegging minimaliseren.

Soorten fondsen

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen. Hieronder zijn een paar op een rijtje gezet: 

  1. Aandelenfondsen
  2. Obligatiefondsen
  3. Mixfondsen 
  4. Hedgefondsen

Al deze fondsen hebben gemeen dat zij door middel van hun product maximaal voordeel proberen te halen voor hun deelnemers.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.