Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is een goed pensioen?

Wat is een goed pensioen? 

Wat is een goed pensioen?

Velen maken zich momenteel niet druk over hun oude dag en sparen daarom ook niet daarvoor. 

Daarnaast hebben andere factoren ook invloed op dit gedrag, met name veranderende pensioenregels, het nieuwe werken op afstand en dergelijke. 

Onderstaand treft u 3 redenen waarom een goed pensioen wel degelijk nodig is en hoe dit het best kan worden opgebouwd: 

 

  • Langer dan 40 jaar

Het is belangrijk dat je pensioen over een lange periode stapvoets opbouwt. Het ideale is 40 jaar voor de pensioendatum. Dit, omdat er dan voldoende profijt van genomen kan worden. Het is gebruikelijk dat de meeste mensen in vaste loondienst hier aanspraak op maken via hun werkgever als zij niet bij verschillende bedrijven werken. De groep die hier geen of minimaal voordeel aan heeft zijn de uitzendkrachten of zelfstandigen. Zij horen dit zelf op te bouwen en daar ligt de uitdaging in. 

 

  • Meer dan 75%

Voor een goed pensioen is het wijs na te gaan als je minimaal 75% van je bruto jaarinkomen opbouwt. Dit percentage is een standaard. Uiteraard is het belangrijk voor jezelf na te gaan of je hier aan kunt voldoen en hoeveel je er maximaal uit wilt halen tegen je oude dag of pensioendatum.

 

  • Maandelijks pensioen

Er wordt vaak aangegeven dat je zelf 1 dag per week werkt voor je pensioenopbouw. Of dat helemaal juist is weten we niet, maar we kunnen wel een simpele berekening maken. Dit is vooral bedoeld voor de werknemers in loondienst. Dus niet de zelfstandigen of uitzendkrachten. De berekening is om na te gaan wat het werkgeversaandeel is en wat door jou als werknemer wordt afgedragen. Deze 2 bedragen kunnen worden opgeteld en op 20% of meer moeten uitkomen. Als dat het geval is zit je goed. 

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.