Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is een Liquiditeitsbegroting?

Wat is een Liquiditeitsbegroting? 

Betekenis liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is het financieel beeld van een onderneming om na te gaan in hoeverre die in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen binnen een bepaald tijdsbestek. Afhankelijk van de behoefte van de ondernemer kan dit per maand, kwartaal of op jaarbasis worden opgemaakt. Zo een begroting omvat de verwachte inkomsten, uitgaven en het saldo van deze verwachte kasstroom.

Waarom een liquiditeitsprognose opstellen?

Elke goede onderneming hoort een liquiditeitsbegroting of liquiditeitsprognose op te (laten) maken. Op deze manier kan tijdig ingegrepen worden inden meer liquiditeit moet worden aangetrokken om aan de uitgaven te voldoen. Als een onderneming verzuimt hier aandacht voor te hebben kan dit eventueel leiden tot het bankroet raken.

Stappen van een liquiditeitsbegroting

Bij het opmaken van een liquiditeitsbegroting kunnen de volgende simpele stappen worden gevolgd: 

  1. Noteer het beginsaldo aan het begin van de maand 
  2. Schrijf dan op wat de (verwachte) inkomsten en uitgaven zijn
  3. Ga na of er positief of negatief saldo is in een bepaalde periode 
  4. Neem gelijk actie om het negatief saldo op te vangen

Wat is het verschil tussen een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting geeft inzicht in de (verwachte) inkomsten en uitgaven over een maand of kwartaal, welk zich uiteraard cumuleert naar een jaar. De Exploitatiebegroting daarentegen prognosticeert de plannen van een bedrijf over een periode van minimaal 3 jaar tot hooguit 5 jaar.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.