Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is een Obligatie?

Wat is Obligatie? 

Wat is een Obligatie?

Een obligatie is een verplichting om geld te betalen aan een andere partij, zoals een geldschieter, een huisbaas of een dienstverlener. Verplichtingen kunnen vast of variabel zijn, en vormen een belangrijk onderdeel van budgettering. Veel verplichtingen hebben juridische gevolgen. Als een schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser naar de rechter stappen om schadevergoeding te eisen, met inbegrip van het verschuldigde bedrag en extra vergoedingen ter compensatie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen schulden worden kwijtgescholden, meestal in het kader van een faillissementsprocedure.

Wat kan ik met een obligatie?

Obligaties zijn alle uitstaande schulden of regelmatige betalingen die een partij moet doen. Als u bijvoorbeeld aan iemand geld verschuldigd bent of zult zijn, is dat een van uw financiële verplichtingen. Bijna elke vorm van betaling of financiële zekerheid is een obligatie. Munten, bankbiljetten, aandelen en obligaties zijn allemaal beloften of verplichtingen die inhouden dat de geaccepteerde waarde van het goed aan u wordt gecrediteerd of dat u bepaalde rechten of privileges krijgt door het in uw bezit te hebben.

Hoe werkt een obligatie?

Het niet nakomen van verplichtingen wordt vaak bestraft en de mate waarin hangt af van de aard van het contract. Als iemand bijvoorbeeld zijn auto niet regelmatig betaalt, zal de auto in beslag genomen worden. Ook belastingen zijn een vorm van verplichting en het niet nakomen ervan leidt tot hoge boetes of gevangenisstraf. Wanneer grote bedrijven failliet gaan en niet meer in staat zijn hun uitstaande schulden af te lossen, kunnen zij faillissement aanvragen, waardoor de totale schuld van de debiteur wordt verlicht en de crediteur een deel van zijn verliezen kan recupereren in de vorm van activa van de debiteur.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.