Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Fiduciair?

Wat is Fiduciair? 

Wat is Fiduciair?

Een fiduciair is een persoon of organisatie die optreedt namens een andere persoon of personen, waarbij hij de belangen van zijn cliënten boven die van hemzelf stelt, met de plicht om de goede trouw en het vertrouwen te bewaren. Fiduciair zijn houdt dus in dat men zowel wettelijk als ethisch verplicht is te handelen in het belang van de ander.

Een fiduciair kan verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn van een ander (bijvoorbeeld de wettelijke voogd van een kind), maar vaak heeft de taak betrekking op financiën; het beheren van het vermogen van een andere persoon, of een groep mensen, bijvoorbeeld. Geldbeheerders, financiële adviseurs, bankiers, verzekeringsagenten, accountants, executeurs, bestuursleden en bedrijfsfunctionarissen hebben allemaal een fiduciaire verantwoordelijkheid.

Wat kan ik met fiduciair?

Veel klanten en prospects zijn zich meer bewust van de betekenis van een fiduciair en waarom het werken met een financieel adviseur die handelt in een fiduciaire hoedanigheid met hun klanten voordelig voor hen kan zijn.

Hoe werkt fiduciair?

Een fiduciair is iemand die eigendom of geld beheert namens iemand anders. Wanneer u een fiduciair wordt, vereist de wet dat u de activa van de persoon in hun voordeel beheert en niet in uw eigen voordeel. In een fiduciaire relatie wordt de persoon die de belangen van zijn cliënten moet laten prevaleren boven zijn eigen belangen, de fiduciair genoemd.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.