Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Fractioneel bankieren?

Wat is Fractioneel bankieren? 

Definitie fractioneel bankieren

Fractioneel bankieren is een bankstelsel waarbij banken slechts een deel van het bij hen ingelegde geld als reserve aanhouden. De banken gebruiken de deposito’s van klanten om nieuwe leningen aan te gaan en kennen rente toe op de deposito’s van hun klanten. 

De reserves worden aangehouden als tegoeden op de rekening van de bank bij de centrale bank of als geld in de bank. De reserveverplichting stelt commerciële banken in staat op te treden als intermediair tussen kredietnemers en spaarders door leningen te verstrekken aan kredietnemers en onmiddellijke liquiditeit te verschaffen aan depositohouders die geld willen opnemen.

Wat kan ik met fractioneel bankieren?

De voordelen van fractioneel bankieren zijn: fractioneel bankieren stelt banken in staat om ongebruikt geld te gelde te maken en zo aanzienlijke opbrengsten te genereren. Wanneer banken uw geld uitlenen aan een klant, berekenen zij rente over de lening. U krijgt een deel van deze rente.

Hoe werkt fractioneel bankieren?

Wanneer u geld op uw rekening stort, toont de bank 100% van het geld op uw rekeningsaldo. Maar de bank mag 90% van uw inleg uitlenen aan andere klanten. Dit verdubbelt dus bijna de hoeveelheid “geld” in de economie.

 

Ter illustratie: stel, we creëren een gloednieuwe economie en u voegt de eerste 1.000 euro toe aan het systeem.

  • Je stort 1.000 euro op een bankrekening. Het systeem heeft nu 1.000 euro.
  • De bank kan 90% van uw storting, of 900 euro, uitlenen aan haar andere klanten.
  • Die klanten lenen de volle 900 euro, en u heeft nog 1.000 euro op uw rekening, dus het systeem heeft 1.900 euro.
  • De klanten geven de geleende 900 euro uit, en de ontvangers van dat geld storten 900 euro op hun bank.
  • Die bank kan 90%, of 810 euro, van de nieuwe inleg van 900 euro uitlenen.
  • De klanten lenen de 810 euro. Jij hebt nog steeds 1.000 euro op je rekening, en de ontvangers van de eerste 900 euro hebben dat geld nog steeds beschikbaar op hun rekeningen. Het systeem heeft nu dus 2.710 euro (1.000 euro + 900 euro + 810 euro).
  • De cyclus, bekend als de geldvermenigvuldiger, gaat door.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.