Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Jaarruimte?

Wat is Jaarruimte? 

Betekenis jaarruimte

De mogelijkheid om in een bepaald jaar een deel van het bruto jaarsalaris te gebruiken voor opbouw van pensioen wordt door de overheid geboden. Het wordt ook wel jaarruimte of pensioentekort genoemd. De voorwaarde hiervoor is wel dat het als aanvulling voor het pensioen moet gelden en fiscaal vriendelijk is. Jaarruimte ontstaat meestal door een tekort aan pensioenafdracht. De ontstane ruimte wordt vaak door middel van specifieke financiële producten apart gezet of verder opgebouwd. Enkele van deze producten zijn: 

  1. Een spaarrekening
  2. Een verzekering
  3. Een beleggingsrekening 

Welke factoren zijn belangrijk voor het berekenen van je jaarruimte?

De berekening van de jaarruimte omvat een drietal factoren, te weten:

  1. Premiegrondslag 
  2. Factor A 
  3. Netto toename FOR

 

FOR staat voor Fiscale Oudedag Reserve. Bij al deze 3 factoren is het belangrijk rekening te houden met de verschillende percentage die zij in mindering brengen.

Wat is het verschil tussen reserveringsruimte en jaarruimte?

Reserveringsruimte is de ruimte die ontstaat als de jaarruimte niet gelijk wordt gebruikt. De jaarruimte kan tot maximaal 8 jaar opgespaard worden. Ook kan er door een individu gekozen worden om de jaar- en reserveringsruimte simultaan te gebruiken door middel van een verzekering of belegging af te sluiten. Dit is afhankelijk van het belastingvoordeel welke er op dat moment geldt.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.