Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Ledger?

Wat is Ledger? 

Wat is ledger?

Een ledger is het systeem voor het bijhouden van de financiële gegevens van een onderneming, met debet- en creditrekeningen die worden gevalideerd door een proefbalans. In het ledger wordt elke financiële transactie geregistreerd die tijdens het bestaan van een onderneming plaatsvindt en wordt rekeninginformatie bijgehouden die nodig is om de jaarrekening van de onderneming op te stellen.

Wat kan ik met een ledger?

De transactiegegevens in het ledger worden op verschillende niveaus samengevoegd en samengevat tot een proefbalans, een resultatenrekening, een balans, een kasstroomoverzicht en vele andere financiële rapporten. Dit helpt accountants, bedrijfsleiding, analisten, investeerders en andere belanghebbenden om de prestaties van de onderneming voortdurend te beoordelen.

Hoe werkt een ledger wallet?

Een ledger is de basis van een systeem dat door accountants wordt gebruikt om financiële gegevens op te slaan en te organiseren die worden gebruikt om de jaarrekening van de onderneming op te stellen. Transacties worden geboekt op afzonderlijke sub ledgers, zoals gedefinieerd door het rekeningstelsel van de onderneming.

De transacties worden dan afgesloten of samengevat in het ledger en de accountant genereert een proefbalans, die dient als een verslag van het saldo van elke grootboekrekening. De proefbalans wordt gecontroleerd op fouten en aangepast door het boeken van bijkomende noodzakelijke posten en vervolgens wordt de aangepaste proefbalans gebruikt om de financiële staten te genereren.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.