Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Rendement?

Wat is Rendement? 

Wat betekent rendement?

Een rendement, ook wel financieel rendement genoemd, is in zijn eenvoudigste bewoordingen het geld dat wordt verdiend of verloren met een belegging gedurende een bepaalde periode. Een rendement kan nominaal worden uitgedrukt als de verandering in de waarde van een investering in de tijd. Een rendement kan ook worden uitgedrukt als een percentage dat is afgeleid van de verhouding tussen winst en investering. Rendementen kunnen ook worden weergegeven als nettoresultaten (na kosten, belastingen en inflatie) of als bruto-rendementen waarbij alleen rekening wordt gehouden met de prijsverandering.

Wat kan ik met rendement?

Voorzichtige beleggers weten dat een precieze definitie van rendement situationeel is en afhankelijk van de financiële gegevens die worden ingevoerd om het rendement te meten. Een term als winst kan betekenen bruto, operationeel, netto, vóór belastingen of na belastingen. Een busterm als investering kan betekenen geselecteerde, gemiddelde of totale activa.

Een houdbaarheidsrendement is het rendement van een belegging gedurende de periode dat deze in het bezit is van een bepaalde belegger. Het rendement over de houdperiode kan nominaal of als percentage worden uitgedrukt. Wanneer het in procenten wordt uitgedrukt, is de term die vaak wordt gebruikt rendementspercentage.

Hoe werkt rendement?

Zo is het rendement van een maand een maandrendement en dat van een jaar een jaarrendement. Vaak zijn mensen geïnteresseerd in het jaarlijkse rendement van een belegging, of het jaar-op-jaar (YoY) rendement, dat de koersverandering berekent van vandaag ten opzichte van dezelfde datum een jaar geleden. Rendementen over periodieke intervallen van verschillende lengte kunnen alleen worden vergeleken wanneer zij zijn omgerekend naar intervallen van dezelfde lengte. Het is gebruikelijk om rendementen over intervallen van een jaar met elkaar te vergelijken. Het proces om kortere of langere rendementsintervallen om te zetten in jaarlijkse rendementen wordt annualisering genoemd.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.