Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Repressie

Betekenis Repressie 

Wat betekent repressie?

Financiële repressie betekent kortweg dat de rente kunstmatig laag gehouden wordt. Verschillende middelen zoals geclausuleerde uitsluitingen en sancties worden hiervoor gebruikt. Het is een monetair beleid dat een overheid of centrale bank voert om de publieke sector te financieren door ingrijpen in de financiële markten, vaak ten koste van spaarders en beleggers.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.