Skip to main content

Uitleg over het beleggen met een technische analyse

Een technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische reeksen aandelenkoersen. Dit bestuderen wordt gedaan in combinatie met historische informatie uit de markt, zoals prijs en omzet. Op deze manier kunnen uitspraken gedaan worden over toekomstige koersen in de effectenmarkt. Heel kort door de bocht is een technische analyse dus niets anders dan het consequent volgen van beurstrends.

Wat u met een technische analyse kan? Met behulp van een technische analyse kunnen betere beleggingsbeslissingen gemaakt worden. Beleggen met een technische analyse is dan ook een heel populaire methode onder beleggers.

In het verlengde van een technische analyse ligt de fundamentele analyse. Dit is het tegenovergestelde van een technische analyse. Beide analyses hebben hun eigen voor- en nadelen, en hun eigen tegen- en voorstanders. Maar daarover later meer. In dit artikel gaan we in op de volgende onderwerpen om verschillende vragen te beantwoorden:

Wat is een technische analyse
Waarom zou u een technische analyse laten uitvoeren?
Wat is het verschil tussen een technische en een fundamentele analyse?
Wat zijn belangrijke indicatoren bij een technische analyse?
Wat zijn belangrijke indicatoren bij een technische analyse?
Hoe groot is de betrouwbaarheid van een technische analyse?

Wat is een technische analyse?

Zoals boven al staat is een technische analyse het consequent volgen van beurstrends. Dit is echter wat al te simpel omschreven en roept veel vragen op. Want wat is een beurstrend eigenlijk? En hoe volg je die? Je volgt een lijntje en komt uit bij het aandeel dat je moet kopen of verkopen? Of misschien voer je wat getallen in aan de ene kant en rolt er een briefje uit aan de andere kant, zoals een waarzeg-machine op een fair. Als het zo simpel is als het klinkt, wordt de markt vast overspoeld met technisch analisten…

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand?

Om eerst een misvatting uit de wereld te helpen: een technische analyse geeft geen antwoord op de vraag welke aandelen u moet kopen. Het geeft wel antwoord op de vraag wanneer u aandelen moet kopen. Maar een technisch analist is geen helderziende. Er kleven dus altijd bepaalde risico’s aan beleggen met een technische analyse.

Gebruikers van beleggen met een technische analyse proberen niet uit te zoeken of een aandeel over- of ondergewaardeerd is. Historische data wordt juist geanalyseerd om te bepalen binnen welke tijdsspanne een aandeel interessant is (of kan zijn) om te kopen. Gebruikers van de technische analyse proberen te voorspellen wanneer de prijs van het aandeel zal stijgen en / of dalen. Daarbij maken ze dus gebruik van (bijvoorbeeld) de beleggingsgeschiedenis en door de patronen in prijsbeweging te identificeren.

Waarom zou u een technische analyse laten uitvoeren

Een technische analyse laat u uitvoeren om te zien wanneer u het beste kunt investeren en wanneer het beter is een investering te verkopen. Met een technische analyse herkent u trends in de markt. En trends geven aan wat de algemene richting van de koers is.

Tegen een trend in handelen is niet verstandig. Alleen kunt u geen miljoenen euro’s aan beursverkeer laten omslaan. Dat lukt alleen een enkeling met een grote naam of een hoge positie misschien. Maar de meeste handelaren hebben die luxe positie niet.

Er zijn drie trends.

Een stijgende trend. Hier spreken we van als de nieuwe toppen en dalen hoger liggen dan de oude toppen en dalen.
Een dalende trend. Hier spreken we van als de nieuwe toppen en dalen lager liggen dan de oude toppen en dalen.
Een zijwaartse trend. Hier spreken we van als de nieuwe toppen en dalen gelijk zijn gebleven aan de oude toppen en dalen.

Blijf in beweging

Niets blijft wat het is. Ook een trend slaat ooit om. Gaat een koers door een horizontaal niveau, dan spreken we van een trendbreuk. Horizontale niveaus zijn niveaus waar de koers vaak tegen aan komt. We kennen twee niveaus:

Ondersteuning: een niveau waar de koers steeds weer naar boven opveert.
Weerstand: een niveau waar een koers maar niet doorheen lijkt te willen gaan.

We noemen een niveau pas ‘ondersteuning’ of ‘weerstand’ als een koers meerdere aanrakingen (bounces) doet. Houdt een niveau langer stand, dan is dit een sterk signaal. En hoe sterker het niveau, des te zekerder kunt u zijn van uw belegging. Bij ondersteuning kunt u besluiten om te kopen, bij weerstand kunt u besluiten om te verkopen.

Als er sprake is van een trendbreuk gaat het meestal eerst om een test. De koers komt dan even weer terug bij het horizontale niveau. Gaat de koers daarna in een tegengestelde richting? Dan kunt u mee beleggen in een nieuwe trend. Een trend zegt overigens nog niet alles. Zoals verderop ook besproken wordt, kijkt men bij een technische analyse altijd naar meerdere factoren. Een weerstand- of ondersteuningsniveau zegt op individuele basis niet heel veel. Het is altijd verstandig om een vergelijkbaar niveau te combineren met een bepaalde candlestick combinatie. Is dit het geval, dan is de kans dat de koers in een bepaalde richting beweegt nog groter.

Technische versus fundamentele analyse

Als u zoekt op de term ’technische analyse’ komt u zonder twijfel ook vaak het begrip ‘fundamentele analyse’ tegen. Waarom u dit vaak samen tegen komt? Omdat het in theorie elkaars tegenhangers zijn. Een technisch analist kijkt dus naar trends in het koersverloop van het betreffende item, en probeert daarin historische patronen te vinden. Een technisch analist zegt dat we de bewegingen in de toekomst kunnen afleiden uit de bewegingen in het verleden.

Een fundamenteel analist kijkt niet alleen naar de koersen, maar naar de onderliggende waarde: de waarde van het bedrijf zelf. Op basis daarvan stelt de analist vast hoe die realistische waarde zich verhoudt tot de beurskoers. De beurskoers is immers de veronderstelde waarde van het bedrijf, nu en in de toekomst. Uit die analyse volgt een advies om te kopen als een bedrijf ondergewaardeerd is, te verkopen als het overgewaardeerd wordt en te behouden als de koers (volgens de analist) klopt met de onderliggende waarde.

Een fundamenteel analist kijkt dus ‘in het bedrijf’. Daarbij kan alles meegenomen worden dat door de analist van belang wordt geacht voor het voorspellen van de resultaten van het bedrijf. En daarin wordt vaak ook gekeken naar de concurrent(en) van het bedrijf, om een positie in de sector vast te stellen. Over het algemeen komen de volgende punten aan de orde bij de analyse:

De strategie van de onderneming
Toekomstige nieuwe producten waarvan een goede winstbijdrage te verwachten is
De verwachte omzetontwikkeling
De kosten die met de verwachte omzetontwikkeling mee komen
De verwachte veranderingen in de marktpositie
De kapitaalbehoefte
Het eventuele beroep dat op de kapitaalmarkt gedaan moet worden
De bovengenoemde punten zoals die bij de directe concurrenten van de onderneming spelen

Alle gegevens worden geplaatst binnen een breder macro-economisch kader.

Een fundamenteel analist houdt dus een soort schaduwboekhouding bij van de ondernemingen die hij volgt. Daarbij probeert hij de resultaten enkele kwartalen tot enkele jaren vooruit te voorspellen. Informatie over de ondernemingen haalt de analist uit publicaties van de onderneming zelf, van branche-organisaties en van eigen berekeningen. Aanbevelingen van fundamenteel analisten worden dan ook vaak onderbouwd met dikke rapporten. Die leiden weer tot een bedrijfswaardering, die wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Dat leidt op zijn beurt weer tot een prijs per aandeel, die kan worden vergeleken met de prijs van een aandeel in de huidige aandelenkoers.

Het kan voorkomen dat hetzelfde bedrijf verschillend wordt beoordeeld door diverse fundamenteel analisten. De interpretatie van dezelfde cijfers kan namelijk verschillend zijn. Bovendien heeft iedere fundamenteel analist zijn eigen voorkeuren bij de selectie van factoren waarmee hij een specifiek bedrijf analyseert, net zoals een technisch analist een voorkeur heeft voor bepaalde indicatoren waarmee hij goed bekend is.

Belangrijke indicatoren bij een technische analyse

Bijna dagelijks worden er nieuwe indicatoren ontwikkeld voor de technische analyse. Technische indicatoren helpen een analist bij het analyseren van de koersdata. De indicatoren bestaan uit een aantal datapunten. De data gaat in de formule van de betreffende indicator, waarna er een waarde uit komt die extra informatie geeft over het verloop van de koers. Een indicator is dus statistische informatie over koersdata die gebruikt wordt om de huidige situatie te meten en / of te voorspellen wat de toekomstige trend zal zijn. Het is daarmee een wezenlijk onderdeel van technische analyse. Zonder indicatoren geen analyse.

Het is daarom dus ook geen wonder dat men steeds op zoek is naar nieuwe indicatoren die nog beter het verloop van de koers kunnen voorspellen. Iedere indicator heeft zijn eigen voor- en nadelen. Daarom hebben technisch analisten vaak hun voorkeur voor bepaalde indicatoren. Bij beleggen volgens een technische analyse is het daarom van belang te weten hoe elke indicator in elkaar zit. Pas als een analist dat weet, kan de juiste keuze worden gemaakt bij het selecteren van indicatoren.

Een indicator kan op verschillende manieren worden gebruikt. Het is dan ook een vak apart om de indicatoren juist te interpreteren in de verschillende situaties. Een indicator kan bijvoorbeeld waarschuwen dat er een verandering aan zit te komen. Ze kunnen ook gebruikt worden om koersbewegingen te voorspellen. Of ze worden gebruikt in combinatie met andere instrumenten voor beleggen met een technische analyse. Dezelfde technische indicator kan op verschillende financiële producten een heel andere uitwerking hebben. Analisten die beleggen met een technische analyse hebben dan ook veel ervaring met deze methode. Inzicht en begrip komen door het vaak toe te passen.

Technische indicatoren kunnen we onderverdelen in drie verschillende soorten.

1 Trending indicatoren

2 Momentum indicatoren

3 Volatilliteit indicatoren

Trending indicatoren

Deze indicatoren worden voornamelijk gebruikt bij het identificeren of bevestigen van de prijsontwikkeling bij het wisselen van de trend.

Momentum indicatoren

Deze indicatoren worden gebruikt voor het opsporen van veranderingen in de koers in niet-trending marktomstandigheden. Dat zijn de omstandigheden waarin de markten zich het grootste deel van de tijd bevinden. Ze worden ook wel ‘oscillatoren’ genoemd.

Volatilliteit indicatoren

Deze indicatoren meten de mate van variatie in koersbewegingen binnen een bepaalde tijdsspanne. Ook meten ze hoe die beweging zich verhoudt tot de historische koersbewegingen.

Er is geen indicator die boven alles uitstijgt, geen heilige graal van indicatoren. Er wordt ook nooit maar één indicator gebruikt bij beleggen met een technische analyse. Representatieve informatie komt voort uit het gebruik van verschillende indicatoren. Een combinatie van technische indicatoren is dus belangrijk.

Ook moet goed gekeken worden naar de markt waarop de analyse wordt toegepast. Een combinatie van technische indicatoren die bij de ene markt wel werkt, hoeft bij de andere markt helemaal niet te werken. Per markt wordt dus gezocht naar de beste combinaties. Niet alleen voor die specifieke markt, maar ook voor de specifieke technisch analist. Iedere analist heeft zijn of haar voorkeuren die voor hem of haar het beste werken en waar de meeste ervaring mee is opgedaan. Die kunnen voor een andere technisch analist die dezelfde markt bekijkt weer heel anders zijn.

Omdat er dus heel veel verschillende indicatoren zijn is het niet te doen deze allemaal in dit artikel te beschrijven. Daarom belichten we hier een aantal van de belangrijkste en meest voorkomende indicatoren.

CFD icon
De Relative Strength Index (RSI)
Aandelen icon
De Moving Average (MA)

RSI: Relative Strength Index

Door de term lijkt het alsof er een vergelijking plaats vindt tussen effecten onderling. Dat is echter niet waar. De RSI indicator is een eenvoudige indicator die kan helpen bij het bepalen van zogenaamde kantelpunten in de markt. Hij kan helpen om koop- en verkoopmomenten van bijvoorbeeld aandelen te bepalen. Met RSI wordt dus het ‘enthousiasme’ van de markt in kaart gebracht en wordt gebruikt om overbought en oversold situaties te signaleren.

De formule voor RSI ziet er als volgt uit:

RSI = 100 – (100 / (1 + (gemiddelde stijging / gemiddelde daling)))

Uitgeschreven betekent dit het volgende. Om de gemiddelde stijging en gemiddelde daling te berekenen wordt de slotkoers iedere dag (vandaag) vergeleken met de slotkoers van de dag er voor (gisteren). Is de slotkoers hoger dan die van de dag er voor dan wordt de stijging (slotkoers vandaag min de slotkoers gisteren) opgeteld bij de ‘stijgers’. De som van alle stijgingen wordt dan gedeeld door het aantal dagen dat de stijgingen en dalingen zijn bijgehouden.

Is de slotkoers lager dan de slotkoers van de dag er voor dan wordt de daling (slotkoers vandaag min de slotkoers van gisteren) opgeteld bij de ‘dalers’. De som van alle dalingen wordt gedeeld door het aantal dagen waarop de stijgingen en dalingen zijn bijgehouden. Deze uitkomsten worden vervolgens gebruikt om er een ‘oscillator’ van te maken. De lijn schommelt tussen de nul en de honderd.

Er zit wel een nadeel aan de RSI indicator. De indicator houdt geen rekening met de verhandelde volumes. Zoals we al eerder aangeven werkt beleggen met een technische analyse nooit met één indicator, maar altijd met een combinatie van indicatoren. Een technische analyse met een enkele indicator is gewoon niet betrouwbaar genoeg.

Overbought en oversold

Bij een RSI-waarde boven de zeventig spreken we van een overbought signaal. Het aandeel is hard of te hard gestegen. De kans op een tegenreactie wordt groter. De achterliggende gedachte bij de RSI indicator is dat bij een overbought signaal het aandeel te hard is opgelopen waardoor het op dat moment geen goed plan is dit aandeel te kopen. Bij een RSI-waarde onder de dertig spreken we van een oversold signaal. Dit is dus het tegenovergestelde van overbought. Op het moment dat een aandeel oversold is, zou het een goed moment kunnen zijn in te stappen. Sommige technische analyses houden overigens waardes van tachtig en twintig aan om een iets bredere marge aan te kunnen houden.

Een RSI-waarde boven de zeventig is vaak ook een teken van kracht. Veel beleggers stappen in op het aandeel, dus de kans bestaat dat het aandeel de stijgende trend doorzet. Voor een RSI-waarde onder de dertig geldt met die manier van denken dus het tegenovergestelde.

MA: Moving Average

In het Nederlands wordt deze indicator ook wel ‘voortschrijdend gemiddelde’ genoemd. Het is een veel gebruikte indicator door handelaren. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee moving averages:

Aandelen icon
De Simple Moving Average (SMA)
Aandelen icon
De Exponential Moving Average (EMA)

SMA: Simple moving average

De SMA is de gemiddelde koers over een bepaalde periode. Deze koers wordt berekend door alle slotkoersen in deze periode bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal dagen waarop de slotkoersen zijn bijgehouden. De meest gebruikte perioden zijn vijftig dagen en tweehonderd dagen, ook wel ’50-daags’ en ‘200-daags’ genoemd.

EMA: Exponential Moving Average

Ook bij de EMA worden vaak de periodes van vijftig en tweehonderd dagen aangehouden voor de berekeningen. Waar MA indicators gebruik maken van gemiddelde waarden om de effecten van de variaties in waarde te minimaliseren zodat de onderliggende trend beter naar voren komt, gebruikt EMA een bepaald aantal recente data punten. Hierdoor worden uitschieters in de koersgrafiek geminimaliseerd. Deze data punten kunnen gebaseerd zijn op de ‘exponential moving average formula’.

De EMA wordt exponentieel gewogen in het voordeel van recente koersen. Als de koers boven het gemiddelde uitkomt, duidt dit op een opwaartse beweging. Dit wordt gezien als een koopsignaal). Zakt de koers onder het gemiddelde, dan wijst dit op een neerwaartse beweging (wat dus wordt gezien als een verkoopsignaal).

Hoe groot is de betrouwbaarheid van een technische analyse

Als het gaat om beleggen met een technische analyse zijn er – zoals bij zo veel dingen  – twee stromingen. De voorstanders en de sceptici. De voorstanders zeggen dat het verleden de basis vormt voor het heden en de toekomst. De tegenstanders zeggen: ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’. Maar wat zegt dat nu over de betrouwbaarheid van een technische analyse? Dat je goed moet kijken hoe je een technische analyse doet, of wie je vraagt om hem voor je te laten uitvoeren.

Beleggen met technische analyse kan, mits u verschillende punten in acht neemt. Er is namelijk behoorlijk wat kennis en kunde nodig om op succesvolle wijze een technische analyse te voltooien. Vijf tips om op een verantwoorde manier met technische analyse aan de slag te gaan:

1 Technische analyse is geen exacte wetenschap. Het wordt niet gebruikt om de toekomst te voorspellen alsof het de echte werkelijkheid is. Er wordt wel geprobeerd goed in te spelen op de markt aan de hand van het analyseren van marktbewegingen in het verleden.

2 De koersgrafiek. Alles begint en eindigt met de koers, van het moment van openen van de beurs tot de sluiting. Ontdek hoe koersgrafieken werken, ken de termen die daar in verwerkt zijn en leer grafieken lezen.

3 Wees trendy. De trend is wat iedere analist wil vinden. Opwaartse, neerwaartse en zijwaartse trends zeggen iets over het pad dat de koers bewandelt. Leer trends herkennen, trendbreuken signaleren en deze te interpreteren.

4 Lijntjes. Een trend bestaat uit trendlijnen. Leer dus lijnen lezen. Deze lijnen vertellen u waar de ondersteuningspunten en weerstandspunten in een grafiek staan. En die heeft u weer nodig om trendbreuken te herkennen.

5 Tools in the box. In totaal zijn er wel 10.000 verschillende tools. Kijk wat werkt en wat niet, leer combineren en blijft proberen.

Technische analyse is dus investeren. Niet alleen investeren in geld, maar ook in tijd, voor het opdoen van kennis, ervaring en kunde. De meest betrouwbare technische analyses worden dan ook gedaan door technisch analisten, mensen met veel ervaring en kennis op dit gebied. Mensen die precies weten waar ze naar moeten kijken en hoe ze dit moeten interpreteren, die een tool- en indicatorenset hebben waarvan ze weten dat hij werkt, en waar de beste technische analyses uit komen.

Meer weten over beleggen met een technische analyse, de gebruikte indicatoren en de betrouwbaarheid? Brokerfolio.com!

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.

 

Leave a Reply