Skip to main content

ESG-eisen steeds belangrijker voor vermogensbeheerders

Vermogensbeheerders moeten in toenemende mate aandacht hechten aan de Environmental, Social en Governance (ESG) eisen. Voor een toenemend aandeel van de beleggersgemeenschap zijn dit namelijk facetten die steeds belangrijker worden. Maar wat is dan de invloed van deze beleggers op de vermogensbeheerders?

 

Uit onderzoek van advieskantoor EY blijkt dat steeds meer beleggers erover nadenken om over te stappen van vermogensbeheerder indien de huidige vermogensbeheerder niet kan voldoen aan de ESG-eisen. Momenteel leeft het gevoel in de beleggersgemeenschap dat vermogensbeheerders het belang van deze ESG-doelen niet voldoende begrijpen. Beleggers zien te weinig actie richting de ESG-eisen.

Onverwachte wending

Dit was echter tegen de algehele tendens in, aangezien een groot deel van de mensen verwachtte dat de ESG-doelstellingen op een lager pitje zouden komen te staan door de recessie en de corona-crisis. Toch blijkt dit er juist voor gezorgd te hebben dat de ESG-doelstellingen voor klanten een belangrijke reden is om in een bedrijf te investeren. Het doelgericht investeren is belangrijker geworden dan het financiële rendement voor de belegger.

Een rondvraag onder beleggers leert ons dat het overgrote deel (78%) duurzaamheidsdoelen in het leven heeft. 62% geeft zelfs aan een ‘duurzame’ erfenis achter te willen laten voor kinderen en/of kleinkinderen. Voor vermogensbeheerders is het dus in groeiende mate belangrijk om aandacht te hechten aan bedrijven met ESG-doelstellingen. Het opnemen van dergelijke bedrijven voorkomt dat beleggers weglopen.

Nieuwe generatie beleggers

Voor vermogensbeheerders is het dus zaak om de wens van de beleggers in te gaan willigen. Ongeveer 35% van de huidige generatie beleggers denkt er namelijk over na om over te stappen op een andere vermogensbeheerder als er niet snel meer aandacht voor de ESG-doelstellingen komt. En daarbij speelt de jongere generatie beleggers een belangrijke rol.

Uit onderzoek van EY blijkt namelijk dat de nieuwe generatie beleggers veel meer waarde hechten aan de ESG-doelstellingen dan de generatie ervoor. Hoe jonger de belegger, hoe meer aandacht deze heeft voor deze doelstellingen. Daarnaast is het ook zo dat hoe jonger de belegger, hoe kleiner de kans dat deze vindt dat een vermogensbeheerder genoeg doet om aan de ESG-doelstellingen te voldoen.

Voor vermogensbeheerders dreigen er dus grote verliezen indien er niet voldaan kan worden aan deze doelstellingen. Deze oudere generatie beleggers stapt sneller over op vermogensbeheerder die hier wel aandacht aan hechten, terwijl de kans groot is dat jongere beleggers vermogensbeheerders niet eens benaderen als zij er niet aan kunne voldoen.

Indien vermogensbeheerders in de komende jaren geen drastische maatregelen nemen, verwacht EY zelfs dat het tot een leegloop van klandizie kan leiden. Hoewel er dus gevaren zijn voor de huidige vermogensbeheerders, biedt de verandering van denkwijze onder jonge beleggers ook zeker kansen.

Kansen op de markt

Waar klanten weggaan en –blijven bij vermogensbeheerders die niet aan de doelstellingen voldoen, biedt het kansen voor vermogensbeheerders die zich wel weten aan te passen. Zij hebben namelijk een grote kans om klandizie van andere vermogensbeheerders over te nemen, terwijl ook de jongere beleggers in dat geval in de rij staan om zich bij de ‘groene’ vermogensbeheerder aan te sluiten.

Leave a Reply