Skip to main content

Boekwaarde berekenen voor het kopen van aandelen

Als u aandelen wilt kopen van een bedrijf kunt u zich verdiepen in het bedrijven door te kijken naar de financiële positie van het betreffende bedrijf. Eén van de zaken die u mee kunt nemen om tot een oordeel te komen of het aandeel wel of niet geschikt is om te kopen, is door te kijken naar de boekwaarde van het bedrijf.

Hoe bereken ik de boekwaarde van een bedrijf?

De boekwaarde beschrijft de nettowaarde van een bedrijf. Simpel gezegd bereken je de boekwaarde van een bedrijf door de schulden van een bedrijf af te trekken van de bezittingen. De vaste activa van een bedrijf deel je dus door de passiva.

Voorbeeld:

Een bedrijf heeft een vaste activa van 100 miljoen dollar en een passiva van 20 miljoen dollar. Het bedrijf heeft dan een boekwaarde van 80 miljoen dollar.

Maar wat kan je met de boekwaarde en hoe gebruik je het in relatie tot het wel of niet aankopen van een aandeel of aandelen?

Boek waarde per aandeel berekenen

De boekwaarde an sich geeft je nog niet direct een idee of je een aandeel moet kopen of niet. Je weet dan niet direct of een aandeel te hoog of te laag gewaardeerd is. Als bedrijf A een boekwaarde van $100 miljoen heeft en bedrijf B een boekwaarde van $80 miljoen heeft. Betekent het niet dat bedrijf A beter of slechter is om in te investeren in vergelijking met bedrijf B.

Een 2e stap is om de boekwaarde door te berekenen naar boekwaarde per aandeel. Dit door je door de boekwaarde te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Als voorbeeld nemen we Bedrijf A met 10.000 uitstaande aandelen en bedrijf B met 6000 uitstaande aandelen. De berekening is dan als volgt:

Bedrijf A:
100.000.000 / 100.000 uitstaande aandelen = Een boekwaarde per aandeel van $1.000

Bedrijf B:
80.000.000 / 60.000 uitstaande aandelen = Een boekwaarde per aandeel van $1.333

de koers-boekwaardeverhouding berekenen

Op basis van de gegevens in het bovenstaande voorbeeld kan je vervolgens de koers-boekwaardeverhouding berekenen. Hoe verstaat de prijs dat betaald wordt voor het aandeel tot de boekwaarde per aandeel? Door dit te berekenen kan je al beter beeld krijgen of een aandeel overpriced is of niet.

Bedrijf A heeft een boekwaarde per aandeel van $1000. De prijs van het aandeel is echter $740.

Je berekent de ratio door de prijs van het aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel:

$740 / $1000 = een koers-boekwaardeverhouding van 0,74.

Wat betekent dat het aandeel op basis van deze berekening ondergewaardeerd is. Een ratio van 1 zou namelijk betekenen dat de boekwaarde van het aandeel evenveel is als de koerswaarde van het aandeel.

Bedrijf B heeft een boekwaarde per aandeel van $1333. De prijs van het aandeel is echter $1600.

1600 / 1333 = een koers-boekwaardeverhouding van 1.2. Hierdoor heeft prijs van de koers van het aandeel de schijn van dat het overpriced is. De ratio is namelijk boven 1.

Alles wat boven 1 komt betekent dat het aandeel overgewaardeerd is. De prijs van de koers is dan namelijk hoger dan de prijs van de boekwaarde van het aandeel.  Alles onder 1 betekent dat de koers van het aandeel lager is dan de prijs van de boekwaarde van het aandeel.

Een aandeel heeft een goede koers-boekwaarde verhouding, direct kopen?

Dat een aandeel een goede koers-boekwaardeverhouding heeft betekent dit niet automatisch dat je een aandeel direct moet kopen. Een ondergewaardeerd aandeel lijkt natuurlijk meer rendement op te kunnen leveren dan een overgewaardeerd aandeel. De meeste investeerders gaan echter niet af op 1 ratio, maar proberen de waarde van een aandeel vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en te berekenen om zo tot een beslissing te komen of het aandeel ondergewaardeerd is en in de toekomst in waarde kan gaan stijgen.

De beperkingen van boekwaarde

Door de bovenstaande berekeningen kan je inzicht krijgen in de financiële situatie van een bedrijf en of een aandeel overpriced is of niet. Echter kleven er ook nadelen en beperkingen aan de boekwaarde van een bedrijf. Niet alles wat een bedrijf bezit is namelijk direct tastbaar of is in de boeken opgenomen. Bezittingen zoals patenten en copyrights zijn niet opgenomen in de boeken met een financiële waarde er aan gekoppeld. Echter kunnen deze zaken over de lange termijn wel veel waarde opleveren aan het bedrijf. Hierdoor kan de boekwaarde van een bedrijf een vertekende waarde geven. Echter zijn de waardes die in de boeken opgenomen zijn ook niet altijd in lijn met de werkelijkheid. De waarde van een bedrijfspand kan in de boeken hoger of lager liggen dan de daadwerkelijke marktwaarde. Deze zaken zorgen er echter wel voor dat een koers-boekwaardeverhouding positief of negatief kan uitvallen. Kijk daarom als je gaat beleggen in aandelen niet strikt alleen naar de boekwaarde van het bedrijf.

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.

 

Leave a Reply