Skip to main content

Hedging: wat is het en hoe werkt het

Hedging. In de beleggerswereld bent u het begrip vast al wel eens tegengekomen, zeker als u op zoek bent gegaan naar het indekken van uw beleggersrisico. Maar wat betekent hedging eigenlijk, welke andere begrippen horen bij hedging en wat zijn de voor- en nadelen? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe kunt u hedging als belegger gebruiken?

Wat is de definitie van hedging?

Hedging komt van de Engelse term ’to hedge’. Vraag je aan Google Translate welke Nederlandse vertaling daar bij hoort, dan komt daar ‘afdekken’ uit. En dat is precies wat hedging doet in de financiële wereld: het (geheel of gedeeltelijk) afdekken van een financieel risico van een investering door middel van een andere investering. Dat is de definitie. Maar wat betekent hedging nu precies in de praktijk?

 

Hedging kunt u vergelijken met het afsluiten van een verzekering. Voor een verzekering moet u maandelijks (of jaarlijks) een premie betalen. Is er iets gebeurd met het verzekerde object (bijvoorbeeld de auto of de inboedel van uw woning) dan krijgt u een vergoeding, uitbetaald door de verzekering.

Dat werkt bij het afdekken van een risico bij beleggen op dezelfde manier. Om het risico van één effect af te dekken, koopt u een ander effect. Meestal is dit een derivaat (ook wel ‘optie’ of ‘afgeleid product’ genoemd en waarvan de waarde is gebaseerd op een onderliggend product). Die belegging moet het tegenovergestelde doen van de belegging die u wilt afdekken.

The perfect hedge

U kunt het risico van een effect volledig proberen af te dekken. Dit noemen we een perfecte hedge of volmaakte hedge. Dit komt echter maar sporadisch voor, omdat u met een perfecte hedge geen rendement meer behaalt over het effect. Meestal wordt hedging dan ook gebruikt om slechts een deel van het risico af te dekken.

Waarom kiezen voor hedging?

Er zijn veel verschillende redenen om te kiezen voor hedging. Een bedrijf bijvoorbeeld, wil marktrisico’s en valutarisico’s afdekken om te voorkomen dat het grote verliezen lijdt.

Hedging van marktrisico

Het marktrisico is het risico dat een bedrijf verliezen lijdt als gevolg van een prijsverandering in een markt. Ze wil zich dus indekken tegen bijvoorbeeld de schommelingen van toekomstige kasstromen (zoals voedselprijzen en grondstofprijzen). Bedrijven kopen daarvoor bijvoorbeeld futures (een termijncontract waarbij de koper en verkoper vooraf een prijs en tijdstip vaststellen waartegen het onderliggende financiële product wordt geleverd).

Hedging van valutarisico

Bedrijven willen ook vaak graag de valutaschommelingen afdekken. Bezit of kasstromen in een andere valuta worden dan afgedekt met termijncontracten. Als voorbeeld: wanneer een Europees bedrijf vaak zaken doet met een Amerikaanse onderneming loopt het een dollar-risico. Het bedrijf is immers kwetsbaar voor de wisselkoers tussen de euro en de dollar als ze bedragen in dollars ontvangt. Met een termijncontract kan dit risico gereduceerd worden.

Beleggers en valutarisico

Als belegger kunt u zelf ook te maken krijgen met valutarisico’s. Als u bijvoorbeeld aandelen of obligaties in een andere valuta koopt. Koopt u aandelen Google – om een willekeurig bedrijf te noemen –, dan is de koers genoteerd in dollars, terwijl u dus zelf euro’s gebruikt. Daalt de euro in waarde, dan krijgt u minder dollars terug voor uw investering. Schommelt de valutakoers fors, dan loopt u kans dat uw rendement verdwijnt, of zorgt het zelfs voor verlies. Met hedging dekt u dit risico af.

Marktdalingen

Met hedging kunt u zich ook beschermen tegen (sterke) marktdalingen. In een economisch onzekere situatie kan dit aantrekkelijk en verstandig zijn. Worden er bijvoorbeeld belangrijke cijfers verwacht die een impact kunnen hebben op de economie en is het niet zeker of de resultaten positief of negatief zijn, dan kunt u de investeringen beschermen door met hedging.

Hedgefunds eenvoudig uitgelegd

Een hedgefund (of hedgefonds) is een beleggingsmaatschappij die geld van haar klanten investeert. Het geld wordt vaak gezet in alternatieve beleggingen om daarmee een hoger rendement te behalen dan de aandelenmarkt.

 

De term hedgefund is een verzamelnaam voor een grote hoeveelheid investeringsfondsen die vaak veel van elkaar verschillen. Die fondsen hebben een aantal dingen met elkaar gemeen, en met die gemeenschappelijke kenmerken zouden we het begrip hedgefund kunnen definiëren.

– Voor vermogende beleggers. Beleggers in hedgefunds moeten voldoen aan bepaalde vermogenseisen. Meestal is de ondergrens één miljoen euro (of dollar).

– Het is illiquide. Het geld dat u in een hedgefund investeert blijft voor langere tijd vast staan. Het is dus beleggen voor langere termijn.

– Ruime investeringsmogelijkheden. Een hedgefund kan in principe in alles beleggen wat binnen de strategie en het mandaat van het fonds valt. Dat kunnen bijvoorbeeld valuta, onroerend goed en derivaten zijn. Dit in tegenstelling tot andere beleggingsfondsen, die zich vaak beperken tot obligaties en / of aandelen.

– Financiële hefboom. Veel van het geleende geld wordt gebruikt als financiële hefboom voor investeringen. Eventuele geboekte winst wordt daardoor (veel) groter in verhouding tot het ingelegde geld. De keerzijde is dat er meer risico’s bij kunnen komen.

– Kostenstructuur. Hedgefunds rekenen niet alleen een percentage van het ingelegde vermogen als vergoeding, maar ook een prestatievergoeding. Standaard is de 2/20 regel. De jaarlijkse kosten hierbij zijn twee procent van uw ingelegde vermogen en twintig procent van uw behaalde winsten. Een fondsbeheerder heeft alleen recht op een prestatievergoeding als eventuele vorige verliezen zijn goedgemaakt.

– Regelgeving. Voor hedgefunds gelden minder zware regels dan voor veel andere financiële instellingen.

Drie hedging strategieën op een rijtje

Er zijn verschillende manieren waarmee u een beleggingspositie kan beschermen. Hier onder verhelderen we de drie belangrijkste strategieën die u kunt toepassen.

 

– Valutarisico hedgen

– Aandeel hedgen

– Portfolio hedgen

Valutarisico hedgen

Handelt u veel in buitenlandse aandelen, dan bestaat dus het risico dat uw beleggingen worden beïnvloedt door de valutakoers van het betreffende land. Dit risico kunt u hedgen door een valutapositie in te nemen. Als u belegt via een platform als DEGIRO, dan heeft u toegang tot markten wereldwijd en heeft u dus vaak te maken met andere valuta.

 

Als voorbeeld van de Amerikaanse markt: als u denkt dat de waarde van de euro gaat dalen, kunt u het beste dollars kopen en daarna het aandeel. Als u het na de daling van de waarde van de euro het aandeel vervolgens verkoopt, ontvangt u meer euro’s terug voor  dezelfde hoeveelheid dollars.

 

Denkt u dat de waarde van de euro toeneemt? Dan is een belegging in Amerikaanse dollars geen goed idee. Zelfs als u winst maakt in dollars kan dit door de lagere waarde van de euro weer teniet gedaan worden. Met hedging kunt u dit risico afdekken. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door dollars te lenen in plaats van te kopen Wordt de euro meer waard, dan hoeft u later minder euro’s om te wisselen om de schuld in te lossen. Op deze manier dekt u dus het risico van een dalende dollar af.

Aandeel hedgen

U kunt een aandeel hedgen als u denkt dat uw positie door volatiliteit een klap gaat krijgen. Hiervoor gaat u op zoek naar een ander aandeel in dezelfde sector.

Bijvoorbeeld: u kiest in een bepaalde sector voor een aandeel waar u veel vertrouwen in hebt. Daarnaast gaat u in diezelfde sector op zoek naar een aandeel dat overgewaardeerd is. Op dat aandeel neemt u een short positie. Als de hele sector daalt, dan vangt u het risico met dat aandeel op. Nadeel is dat dit uw potentiële winstgevendheid beperkt.

Portfolio hedgen

U kunt losse aandelen bezitten, maar ook een portfolio met diverse beleggingsproducten. Als u verschillende producten (of verschillende aandelen) in uw portfolio heeft, dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen wanneer u deze tussendoor allemaal wilt verkopen. Voor alle afzonderlijke onderdelen moet u immers transactiekosten betalen. Met hedging kunt u uw portfolio indekken tegen een dergelijke klap.

 

Daarvoor wordt over het algemeen gebruik gemaakt van derivaten. Het enige nadeel is dat u premies moet betalen voor deze opties. U kunt dus beter alleen kiezen voor hedging als daar een goede reden voor is. Anders bent u mogelijk (een deel van) het rendement kwijt aan de premies voor de opties.

 

U kunt voor hedging van uw portfolio ook een short positie innemen op de index door gebruik te maken van een CFD of future. Met short gaan verdient u geld bij een dalende koers. U verliest juist geld bij een stijgende prijs. U kunt short gaan op alle producten in de markt, zoals aandelen, grondstoffen en crypto currencies. Een CFD (contract for difference) is een financieel derivaat waarmee u eenvoudig kunt inspelen op koersen die omhoog of omlaag gaan.U kunt met CFD’s beleggen in meerdere onderliggende waarden zoals aandelen, indices, grondstoffen en buitenlandse valuta. Wanneer u CFD’s verhandelt koopt u een bepaald aantal contracten op een markt wanneer u verwacht dat deze zal stijgen, en verkoopt ze als u verwacht dat de markt gaat dalen.

 

Met een short positie krijgt u dus een positief resultaat wanneer de koers daalt. Stort de hele markt in, dan compenseert u (deels) het verlies op de aandelen. Het aandelenportfolio tussendoor verkopen hoeft dan dus niet, en dat scheelt behoorlijk in transactiekosten.

Nadelen van hedging

Zoals aan bijna alle vormen van beleggen zitten er aan hedging risico’s. We noemen twee nadelen van hedging.

 

– Hedging is niet gratis. Als u een risico wilt afdekken moet u hiervoor effecten kopen. Daardoor valt uw rendement uiteindelijk lager uit.

– U doet aan hedging met behulp van derivaten. Deze beleggingen hebben een ingewikkelde structuur. Ook werken ze vaak met een hefboom. Met een hefboomwerking kunt u een grote positie innemen met een kleine inleg. U kunt er echter ook flink verlies mee lijden.

 

Hedging heeft dus voor- en nadelen. Als ervaren belegger weet u waarschijnlijk waar voor u het voordeel zit, waar de aanvaardbare risico’s en waar de glibberige helling begint. Als beginnende belegger kunt u voor hedging beter voorzichtig beginnen en u goed laten informeren door de experts op dit gebied.

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.

 

Leave a Reply