Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is een Exchange account?

Wat is een Exchange account? 

Wat is een Exchange account?

Een exchange account is een marktplaats waar effecten, grondstoffen, derivaten en andere financiële instrumenten worden verhandeld. De functie van een exchange account is te zorgen voor een eerlijke en ordelijke handel en voor een efficiënte verspreiding van prijsinformatie voor alle effecten die op die exchange account worden verhandeld. Exchange accounts bieden bedrijven, regeringen en andere groepen een platform van waaruit zij effecten aan het beleggerspubliek kunnen verkopen.

Wat kan ik met exchange account?

Exchange accounts zijn in de eerste plaats bedoeld voor beleggers die voorheen geconcentreerde posities innamen in beperkt verhandelbare of hoog gewaardeerde aandelen, maar die nu op zoek zijn naar diversificatie. Gewoonlijk zal een grote bank, beleggingsmaatschappij of andere financiële instelling een fonds oprichten dat zich richt op een bepaalde omvang en mix in termen van de aandelen die worden ingebracht.

Deelnemers aan een exchange account brengen een deel van hun aandelen in, die vervolgens worden samengevoegd met de aandelen van andere beleggers. Met elke aandeelhouder die bijdraagt, wordt de portefeuille steeds meer gediversifieerd. Een exchange account kan op de markt worden gebracht voor leidinggevenden en bedrijfseigenaren, die posities hebben opgebouwd die doorgaans gecentreerd zijn rond één of een handvol bedrijven. Deelname aan een exchange account stelt hen in staat deze sterk geconcentreerde aandelenposities te diversifiëren.

Hoe werkt een exchange account?

Een exchange account profiteert van het feit dat een aantal beleggers soortgelijke posities inneemt: zij hebben geconcentreerde aandelenposities en wensen te diversifiëren. Verschillende beleggers bundelen hun aandelen in een partnerschap en elk ontvangt een pro rata deel van het uitwisselingsfonds. Nu bezit de belegger een aandeel in een fonds dat een portefeuille van verschillende aandelen bevat, hetgeen een zekere diversificatie mogelijk maakt. Deze benadering zorgt niet alleen voor een zekere mate van diversificatie voor de belegger, maar maakt het ook mogelijk de belastingen uit te stellen.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.