Privacy en Cookie Policy

GDPR afbeelding

Algemeen

Square media Ltd., gevestigd aan The Fort, Hard Rocks Business Park, Triq II-Burmarrad, In—Naxxar, Malta , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen alle websites die Square Media Ltd beheert.

Contactgegevens

Website: www.brokerfolio.com

Adres: The Fort, Hard Rocks Business Park, Triq II-Burmarrad, In—Naxxar, Malta

De Data Protection Officer van Square Media Ltd is te bereiken via privacy@brokerfolio.com

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Square Media Ltd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

IP-adres

Locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Gegevens over uw surfgedrag op de verschillende websites van Square Media Ltd

Internetbrowser en apparaat type

Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@brokerfolio.com dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Square Media Ltd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

-Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

-U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

-Om goederen en diensten bij u af te leveren.

-Om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.

Square Media Ltd analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van online brokers af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Square Media Ltd volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Square Media Ltd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Wij versturen alleen partner e-mails indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken dan uw gegevens voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure op de websites van Square Media Ltd. Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Square Media Ltd bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. De gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden bewaard.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Square Media Ltd
We delen uw persoonsgegevens binnen Square Media Ltd

Derden
Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

  • Onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren.
  • Derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals de online brokers die op onze website geadverteerd staan.
  • Externe leveranciers van diensten aan Square Media Ltd, zoals data-verwerkingsleveranciers. Web analytics tools, zoals Google of Hotjar.

Andere situaties
We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:

  • Als onderdeel van een verkoop van een Square Media-merk aan een ander bedrijf.
  • Om de rechten en eigendommen van Square Media Ltd te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden).

Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Square Media Ltd gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Square Media Ltd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Websites van andere partijen

Op websites van Square Media Ltd treft u links aan naar andere websites. Square Media Ltd is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Square Media Ltd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@brokerfolio.com

Wijzigingen

Square Media Ltd behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacybeleid van Square Media Ltd. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 19 November 2021