Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat zijn Macro trends?

Wat zijn Macro trends? 

Wat zijn Macro trends?

Een macrotrend is een alomtegenwoordige en aanhoudende verschuiving in de richting van een of ander verschijnsel op mondiaal niveau. Voorbeelden van huidige macrotrends zijn verstedelijking, automatisering en veranderende demografie. Aan de lage kant van de schaal staan de rages. Wijdverspreide maar kortstondig heersende verschijnselen, die meestal een paar jaar of minder duren.

Wat kan ik met macro trends?

Sommige bedrijven zullen analisten in dienst hebben die zijn opgeleid om macro-omgevingsfactoren te evalueren en aanbevelingen te doen op basis van hun onderzoek. Deze analisten zullen brede macro-omgevingskrachten beoordelen die verband houden met factoren als politiek, economie, demografie en technologie.

Hoe werken macro trends?

Zo kan een regering tarieven opleggen die de kosten verhogen van een ingevoerd goed dat een onderneming nodig heeft om haar producten te vervaardigen. In plaats van het tarief te betalen, kan het bedrijf op zoek gaan naar een binnenlandse bron voor deze goederen die goedkoper is dan het ingevoerde goed.  Als zij geen binnenlandse bron kan vinden, zullen zij de duurdere ingevoerde goederen moeten kopen. In veel gevallen zal het bedrijf de extra kosten aan de consument moeten doorberekenen in de vorm van hogere productprijzen. Dit kan de inkomsten van het bedrijf verminderen als de verkoop daalt door de hogere prijzen van het bedrijf.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.