Skip to main content
Welcome to our Knowledge Base
< All Topics
Print

Wat is Edge

Wat is Edge? 

Wat is edge?

Door de verwachtingswaarde van je trades te berekenen kan je bepalen of je aanpak/systeem een edge heeft. Deel de behaalde winst of verlies per trade door het genomen risico, zo bereken je de verwachtingswaarde. Het gemiddelde van deze uitkomst is dan de verwachtingswaarde. Wanneer deze verwachtingswaarde dan positief is, dan heeft je aanpak een edge. Het is niet verplicht om een edge te hebben die groot is, om structureel winst te maken.

Wanneer heb je een edge?

Asset allocatie is zeker een belangrijk onderdeel van beleggen, misschien zelfs wel het belangrijkste onderdeel. Dat komt, omdat de verhouding tussen belegginscategorieën bepalend is voor het verwachte rendement en risico. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de selectie van individuele beleggingen over het hoofd te zien, maar de asset allocatie is uiteindelijk de belangrijkste factor bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille. Het belangrijkste onderdeel van asset allocatie is de bepaling van de verhouding tussen de twee grootste beleggingscategorieën; de aandelen en obligaties. Over het algemeen worden aandelen als risicovol beschouwd, dit zorgt ervoor dat de een hoog verwacht rendement hebben. Bij obligaties is dit anders, die zijn minder risicovol en leveren dus ook een lager verwacht rendement op. Dus hoe hoger de weging van aandelen is binnen de asset allocatie, hoe hoger het verwachte rendement is en het risico dat daarbij komt. Wegen de obligaties zwaarder in je asset allocatie, dan is het risico en het verwachte rendement dus lager.

Is het hebben van een edge belangrijk?

Je kunt door een edge structureel geld verdienen op de financiële markten, het is in die zin dus zeker wel een onmisbaar onderdeel van elk tradingsysteem. Wanneer je geen edge hebt, zal je het moeten hebben van geluk en geluk is iets wat niet gegarandeerd tevoorschijn komt. Er zijn maar weinig traders die met geluk rijk zijn geworden. Je kan het vergelijken met spelen in de loterij, wanneer je een lot koopt is de kans klein dat je de jackpot wint. Hetzelfde geldt dan voor traden, als je als trader geen edge hebt, dan is de kans heel klein dat je er rijk mee gaat worden.

Delen

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.