Skip to main content
(ex)-studenten met een studieschuld moeten vrezen voor een hogere rente op hun studieschuld. De rente op de studieschuld wordt elke 5 jaar vastgezet. De huidige rente van 0% loopt in 2023 af. Het kabinet heeft al bekend gemaakt dat door de huidige economische situatie, de rente niet op 0% kan blijven. Naar verwachting zal de rente op de studieschuld stijgen naar zo´n 1,5%.

De rente van de staatsobligaties geeft meestal aan wat de rente op de studieschuld gaat doen. Aangezien de rente op de Nederlandse staatsobligaties aan het stijgen is, kan het niet uitblijven dat studenten vanaf 2024 een hogere rente moeten gaan betalen op hun studieschuld.

De gemiddelde studieschuld onder Nederlandse studenten is ruim €15000. Met een verwachte rente op de studieschuld van 1,5%, moeten studenten rekening houden met ruim 280 euro aan rente dat zij per jaar aan DUO moeten gaan betalen over hun studieschuld.

De rente is echter niet altijd 0% geweest. Voordat een rente stand van 0% werd ingevoerd op de studieschuld in 2019, was er de 20 jaar daarvoor een rente percentage dat schommelde tussen 0,8 en 4,9%

Dat de rente op de studieschuld hoogstwaarschijnlijk omhoog gaat is een nieuwe klap in het gezicht van studerend Nederland. Er is namelijk een grote groep die valt onder het leenstelsel, ten opzichte van een eerdere generatie studenten krijgen zij de basisbeurs als een lening in plaats van een gift. Hierdoor is deze groep al benadeeld.

Daarnaast werd jarenlang geroepen dat een studieschuld niet mee zou tellen met het verkrijgen van een hypotheek. Dit bleek uiteindelijk ook niet stand te houden waardoor het voor (ex)-studenten met een studieschuld nog moeilijk werd om een hypotheek te krijgen. Dit in combinatie met stijgende prijzen in de huizenmarkt, is deze verhoogde rente een klap in het gezicht van de mensen met een studieschuld.

Studentenorganisatie ISO concludeert dat er een slechte voorlichting is geweest met betrekking tot de rente die over de studieschuld gerekend kan worden. Veel studenten hadden het idee dat deze 0% blijven was, en waren niet op de hoogte dat dit percentage over de loop van tijd ook verhoogd kon worden. De betreffende studenten gingen daarom de lening aan met het idee dat dit rentevrij kon worden afgelost.

Foto auteur Miriam Ootjers

Miriam Ootjers

Auteur

 

Disclaimer
De informatie en tekst in deze uiting/artikel is niet bedoeld als zijnde beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als puur informatief. Dit artikel is opgemaakt door Square Media Ltd en/of derden en het is aan u om te zien of die wel bij uw persoonlijke financiële situatie past. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of de informatie in dit artikel voor u passend is, in relatie tot uw eigen financiële situatie en doelstellingen.

 

Leave a Reply